Mediacje

Prowadzę mediacje rodzinne na zlecenie sądu lub wniosek prywatny.

Zakres mediacji:

  • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi/plan wychowawczy/porozumienia rodzicielskie
  • mediacje okołorozwodwe
  • ustalenie alimentów
  • konflikty rodzinne